Amerika’da Şirket Nasıl Kurulur ?
Eray Altunbozar
49125

Öncelikle elinize, aklınıza sağlık. Tüm konuyu güzelce özetlemiş ve bir todo list çıkartmışsınız.

Malum Paypal kapandı, TR’yi kabul etmiyor, Ebay ise Paypal olmadan iş yapılamıyor. Bu sebeple şu anda aynı süreci ve heyecanı yaşıyoruz.

Ancak tıkanıp kaldığımız konu banka hesabı oldu. Amerikaya gitmeden, evrakları yollayarak firma için nasıl hesap açacağımızı bir bulamadık.

Varsa bu konuda tecrübeniz çok faydalı olur.

Like what you read? Give Yusuf Çetin a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.