การตั้งค่า Raspberry PI Zero W [OS:Windows]

สำหรับผู้ที่ต้องการจะใช้งาน raspberry pi zero w แต่ดันเจอปัญหาในการใช้งาน เช่น ไม่มี mouse และ keyboard ที่จะไปเสียบใน port ของ raspberry pi zero w ได้ และ HDMI ก็เป็นแบบ mini HDMI จะเชื่อมต่อ internet ผ่านสายแลนก็ไม่ได้เพราะไม่มี Ethernet port บทความนี้จึงมานำเสนอวิธีการที่จะทำให้ raspberry pi zero w สามารถใช้ internet ได้ และสามารถใช้ SSH เพื่อการเข้าใช้งาน raspberry pi zero w ด้วยโปรแกรม PuTTY ที่ทุกท่านคุ้นเคย

วิธีการตั้งค่า

  1. เปิด drive ของ micro SD card ที่ทำการลงระบบปฏิบัติการ raspbian ไว้แล้ว (จะมีชื่อ drive ว่า boot)

2. เปิดไฟล์ชื่อ cmdline.txt และทำการเพิ่ม “modules-load=dwc2,g_ether” หลัง rootwait ดังรูป

3. เปิดไฟล์ชื่อ config.txt ทำการเพิ่ม “dtoverlay=dwc2” ไปยังบรรทัดล่างสุด ดังรูป

เสร็จสิ้นขั้นตอนการตั้งค่า

นำ micro SD ไปติดตั้ง แล้วใช้ USB ต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งฝั่ง micro USB ต่อกับ data port เท่านั้น เมื่อเสียบแล้ว ตรวจสอบที่ Network connections จะพบ Ethernet port ขึ้นมา ดังรูป

วิธีการ Enable SSH บน raspberry pi zero w

ซึ่งค่าเริ่มต้นของ raspbian นั้นจะปิดการใช้งาน SSH ไว้ หากต้องการจะเข้าถึง raspberry pi zero w แบบ SSH จึงจำเป็นต้องเข้าไปเปิดการใช้งาน SSH ของ raspberry pi zero w เสียก่อน จึงสามารถใช้งานได้ ด้วยวิธีง่าย ๆ คือ

สร้างไฟล์ ssh โดยการ คลิกขวา new > text document เปลี่ยนชื่อเป็น ssh และลบนามสกุล .txt ออก จะได้ไฟล์ชื่อ ssh ดังรูป เป็นอันเสร็จสิ้นการเปิดใช้งาน ssh

เปิดโปรแกรม PuTTY เพื่อเข้าใช้งาน raspberry pi zero w ที่ช่อง host name ใส่ “raspberrypi.local”

ทำการ login โดย username คือ pi และ password คือ raspberry

…เสร็จสิ้น…