Yüz Yüze Bankacılık — Gurme Nedir?

Fransız kökenli bir sıfat olan gurme; lezzeti keşfetmiş damak, dolayısıyla da bu damağa sahip kişi anlamına gelir. Doğru pişirme, doğru malzeme, doğru sunum gurmenin uzmanlık alanı olmalıdır.

İyi bir gurme olmak, iyi yemek yapmak demek değildir. İyi yemek yapmanızın iyi bir gurme olduğunuzu göstermediği gibi. Gurme olabilmek için herhangi bir okul, bir kurstan çok daha fazlasına ihtiyaç vardır.

“Ben şunu yemem, ben bunu yemem.” Yok öyle gurme! Yemek seçen biri eğer gurme olmak istiyorsa ya bu huyundan ya da gurmelik hayalinden vazgeçmeli.

Gurmenin yemeğin tadından malzemesine kadar her şeyi bilmesi gerektiği gibi tabağın kendisine gelişini ve sunumunu da yorumlayabilmesi gerekir. Bunun için de sağlam bir sanat bilgisine sahip olmalıdır.

Güzel yemek de bir sanattır.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated yuzyuzebankacilik’s story.