Image for post
Image for post

— Cześć, podobno zajmujesz się trochę wideo, nie chciałbyś nam pomóc i nagrać spotu o streetworkerach?
— O kim?

Kiedy pierwszy raz zaszedłem do biura fundacji, przyjęło mnie cztery osoby. Usiedliśmy przy dużym stole i – w sumie bez zbędnego wstępu – Wiola, szefowa całego przedsięwzięcia, przedstawiła mi swoją wizję. Chciała prostego spotu pokazującego w bezpośredni sposób, że streetworker to osoba pomagająca bezdomnym. Fundacja dysponowała już wcześniej podobnym spotem nagranym przez jej pracowników. To był nasz punkt wyjścia.

Faktycznie, to pierwsza myśl jaka przychodzi do głowy kiedy otrzymuje się zlecenie na nakręcenie spotu mającego zachęcić odbiorców do wpłacenia 1% z…


Piętnaście umazanych niezbyt wyniosłą kaligrafią stolików. Wszyscy w ciszy wpatrują się w wielką czarną powierzchnię z szeroko otwartymi oczami, w strachu modląc się, żeby to nie ich numerek wskazał ślepy los, kiedy łysy nauczyciel matematyki przygląda się liście w dzienniku. Kiedy znowu się uda i butelka wskaże kolegę zamiast mnie zostaje tylko z pocieszającą miną odprowadzić go na przód klasy w duchu dziękując opatrzności, że to on a nie ja.

Tak wyglądały moje lekcje matematyki w gimnazjum. Podobnie wyglądają w wielu innych miejscach. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że problemem może być po prostu sposób nauczania. Ten łysy matematyk…

Łukasz Krysiewicz

Applying design thinking to solve various user experience and real life problems.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store