Atangi Martes kada duha ka semana.

Kutsara ug tinidor

Dugay na kita magsige ug sugat, mura’g mga iro nga magsige ug sugat pero dili magkitoy-kitoy ang mga ikog. Nagkaclassmate ta sa usa ka subject sa una, pero teammates ra ang tinagdan kung naay groupwork.

Usa ka adlaw kalit kang miduol samtang naghuna-huna ko kung unsaon nako ug pasar sa us aka subject kay hapit naman ang Marso. Napugos ko ug dawat sa imong tanyag pinaagi sa pagtunol sa akong kamot.

Akong gilantaw ang imong panamit. Naa kay ID Sling nga puwerteng pagkadakua, polo shirt nga plain ug warm nga color, ug bag-ong mga ngipon.

Ambot lang kung nagbag-o na ba ka ug ngipon kon karon ra ka nagpagawas.

***

Nakahinumdum na nuon kos makalilimos nga murag ikaw.

Bisan sa kauyamot giisa ang ngipon,

giisa ang kutsara ug tinidor,

nagpabaga ug nawong.

Nakahinumdum na nuon kos makalilimos nga murag ikaw.

Gihapak-hapak ang kutsara ug tinidor,

dayun misiyagit ug kanta nga puol nang paminawon.

Balik-balik ang lyrics ug corny ang mensahe.

Nakahinumdum na nuon kos makalilimos nga murag ikaw,

ako gihatag ang kwarta sa iyaha.

Abi nako ipalit ra ug pan ug softdrinks,

pero atay imo ra gihantak sa may eskina!

***

Parehas sa manlilimos, imo ra gihantak ang salig sa mga estudyante nimo.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.