ESP8266 Wi-Fi Modül Nedir? Nasıl Kullanılır? Neler Yapabiliriz?

ESP8266–07S ile geliştirdiğim yedekli mekanizmaya sahip wi-fi kontrol ünitesi
  • 802.11 b/g/n Wi-Fi ve WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK güvenlik protokolleri desteği
  • Düşük güç tüketimine sahip 32 Bit 80 Mhz işlemci (160 Mhz ‘e kadar çıkabilir)
  • 10-bit dahili ADC (Analog-to-Digital-Converter, 0–1 V aralığında)
  • 40KB RAM
  • 4MB flash disk
  • UART, GPIO, SPI, I2C, PWM desteği
  • 3–3.6V çalışma aralığı, ortalama 80mA güç tüketimi, uyku modunda 20uA
  • Sadece 17 x 16 x 3 mm ebatlarında
ESP8266–07S dış görünüm ve pin şeması (arkadan görünüm)

Nasıl Kullanılır?

Baştan belirtmeliyim ki bu modülü efektif kullanmak biraz zahmetli. Birbirinden farklı bir çok araç kullanmak ve işlem yapmak zorunda kalıyorsunuz fakat aldığınız sonuca değiyor.

CP2102 USB-UART Dönüştürücü
Esplorer sitesinden alıntıdır.

Neler Yapabiliriz?

Photo by Zan on Unsplash

--

--

İstanbul‘da bir Yazılım ve Teknoloji Ar-Ge Mühendisi. Ürün, yazılım, sistem analisti ve tasarımcısı. http://www.zaferaltun.com/

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Zafer Altun

Zafer Altun

İstanbul‘da bir Yazılım ve Teknoloji Ar-Ge Mühendisi. Ürün, yazılım, sistem analisti ve tasarımcısı. http://www.zaferaltun.com/