Hesap Yönetimi (devam)

Önceki yazıda kullanıcının kim olduğunu aldıktan sonra kullanıcının erişim yetkilerinin kontrolü aşamasına geliyoruz. Soru şu: X kullanıcısı Y işlemini yapmaya yetkili mi?

2. RBAC vs ABAC: X kullanıcısı Y işlemini yapmaya yetkili mi?

Role Based Access Control (https://docs.citrix.com/de-de/xencenter/6-2/xs-xc-users/xs-xc-rbac-overview.html)

Brute force bir kod yazma sürecine başlarsanız aklınıza ilk gelecek olan şey X kullanıcıları ve Y işlemlerini birbirine bağlayan bir mekanizma kurmak olacaktır. İlişkisel veritabanı kullanmaya alışkınsanız ilk…

Önceki yazımda legacy code devralma üzerine bir örnek olaydan bahsedip olay akışına uygun biçimde yaptığım geliştirmeleri ekledim. Bu bölümde sonraki yaptığım işlem olan hesap yönetimi hakkında yazacağım.

Hesap Yönetimi

Bu bölümde kullanıcı kimlik ve erişim kontrolü, parola yönetimi gibi hesap yönetimi unsurlarının teorik altyapısına değineceğim. …

Legacy code her zaman kötüdür, değil mi? Eski programcının kodlarına bakar, bir çok hata görür, “böyle mi yapılır bu” diye söyleniriz. Bir iki günlük -ya da haftalık, kodun içine girme süreniz bağlı- Dunning Kruger sendromu sonrası mimariyi ve içinde bulunduğu kısıtları gördüğünüzde birkaç refactoring dışında bir şey ekleyemez olduğunuzu görürsünüz…

Bugüne kadar kişisel projelerde biraz Java, profesyonel olarak da .Net (C#) üzerinde çalıştım. C++ ile ilişkim hiç olmadı. Okulda öğrendiği kadar C bilen biri için anlamsız sayılacak bir bir maceraya giriyorum.

C++ ile 13 yıl önce yazılmış bir Text-to-Speech uygulamasını C# ile yeniden yazmak.

Yol haritam kaba bir taslak biçiminde. Özetle,

  1. Mevcut cpp ve h dosyalarını kullanarak Visual Studio 2015 üzerinde yeni bir Win32 projesi açmak.
  2. Projeyi çalışır hale getirmek. Zira oldukça büyük bir hata listesi ile karşılaştım.
  3. C++ kodunu temel bir refactoring sürecine tabi tutmak
  4. CppSharp yardımıyla C++ header dosyalarını kullanarak, uygulamayı C# ile yeniden yazmak.

Neden böyle saçma bir işe kalkıyorum?

Yeni bir dil öğrenme konusunda bir motivasyona ihtiyacım vardı. Öğrenme metodolojisi olarak da hedef odaklı çalışan biriyim. Bu bağlamda motivasyon kaynağım, bir problem üzerinde çalışmak ve onu sonuca ulaştırmak demeliyim sanıyorum.

Kaynak kodları Github’a yükledim. Proje bir sonuca ulaşacak mı, göreceğiz.

f.

Zafer Balkan - SysAdmin in the day, Developer at night

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store