Sign in

Bu yazıyı yazmayı uzun zamandır düşünüyorum ancak bir türlü başlama fırsatı bulamadım (en sevdiğim tembellik bahanesi). Uzun bir yazı olacak, şimdiden sabrınız için teşekkürler.

Bir süre önce (8 ay kadar olmuş) bir LinkedIn paylaşımında güzel bir tartışma yapılmıştı. Şu bağlantıdan ulaşabileceğiniz metni aşağı alıntılıyorum (Verimli tartışma konusu için Hüseyin Çelik’e teşekkürler).

Orijinal LinkedIn Gönderisi

Ekran görüntüsünde pek belli olmadığı için kodu aşağıya açıkça yazıyorum.

Tartışmaya pek çok kullanıcı çeşitli fikirlerle katıldı. Şu an toplam 15 yorum görünüyor (Oysa ben 40+ yorum olduğunu hatırlıyorum. Zamanla bazı hesaplar kapanmış, yorumlar silinmiş ya da hafızam beni yanıltıyor olabilir.)

Altında da kendi yorumlarımı buldum. Şöyle demişim:


I have decided to post some articles and arricle-ish writings in English occasionally starting with a cross-post from a post on my LinkedIn which was inspired by recently announced polyglot virtual machine GraalVM by Oracle. Here we go.

What?

GraalVM, a polyglot virtual machine has been announced recently by Oracle. It’s like JVM, but besides Java, Kotlin, Groovy, GraalVM supports LLVM based languages like C and C++ and some other popular ones like Python 3, R, Ruby and Javascript. As of today, you can create Jupyter Notebooks using more than 40 languages -more like scripting versions of well-known languages. You can…


Hesap Yönetimi (devam)

Önceki yazıda kullanıcının kim olduğunu aldıktan sonra kullanıcının erişim yetkilerinin kontrolü aşamasına geliyoruz. Soru şu: X kullanıcısı Y işlemini yapmaya yetkili mi?

2. RBAC vs ABAC: X kullanıcısı Y işlemini yapmaya yetkili mi?

Role Based Access Control (https://docs.citrix.com/de-de/xencenter/6-2/xs-xc-users/xs-xc-rbac-overview.html)

Brute force bir kod yazma sürecine başlarsanız aklınıza ilk gelecek olan şey X kullanıcıları ve Y işlemlerini birbirine bağlayan bir mekanizma kurmak olacaktır. İlişkisel veritabanı kullanmaya alışkınsanız ilk olarak bir ISLEM tablosu oluşturmak ve bunu KULLANICI tablosu ile ilişkilendirmeyi deneyebilirsiniz. Ancak many-to-many bir ilişki olduğundan bir ISLEM_KULLANICI_MAPPING tablosu oluşturmayı, kullanıcı id’si ve işlem id’si ile bağlanan bir eşleştirme işlemiyle kontrolü sağlayabilirsiniz.

Ancak uygulama geliştikçe yeni özellikler gelecek, mevcut özellikler değişecek ya da silinecektir. Bunun yanında kullanıcıların sayısı da…


Önceki yazımda legacy code devralma üzerine bir örnek olaydan bahsedip olay akışına uygun biçimde yaptığım geliştirmeleri ekledim. Bu bölümde sonraki yaptığım işlem olan hesap yönetimi hakkında yazacağım.

Hesap Yönetimi

Bu bölümde kullanıcı kimlik ve erişim kontrolü, parola yönetimi gibi hesap yönetimi unsurlarının teorik altyapısına değineceğim. Söz konusu uygulama açık kaynak olmadığı için örnekler kısıtlı olacak.

1. Kimlik Kontrolü (Authentication)

İkinci adımda parola kontrolü kısmına geliyoruz. Bir ASP.Net geliştiricisi olarak Visual Studio’nun yeni proje açarken geliştiriciye sunduğu birkaç kimlik kontrolü(authentcation) seçeneği var.

VS2015'in sunduğu seçenekler

Kurumsal yazılımlarda Active Directory bağlantılı çalışan Windows Authentication ve Office360, Azure Active Directory gibi bulut kimlik sağlayıcılarını kullanan Work and School Accounts seçenekleri sıkça tercih…


Legacy code her zaman kötüdür, değil mi? Eski programcının kodlarına bakar, bir çok hata görür, “böyle mi yapılır bu” diye söyleniriz. Bir iki günlük -ya da haftalık, kodun içine girme süreniz bağlı- Dunning Kruger sendromu sonrası mimariyi ve içinde bulunduğu kısıtları gördüğünüzde birkaç refactoring dışında bir şey ekleyemez olduğunuzu görürsünüz. Proje tıkanır, “bu adam olmaz, yeniden yazmak gerek” dersiniz. İşte o an aslında fark edilmesi gereken şey sizin kodunuzun da -eğer olacaksa, yaşam döngüsünün sonunda değilse- bir sonraki programcı tarafında aynı tepkiyle karşılaşacağı olmalı. Çünkü sizin kodunuz da derlediğiniz andan itibaren artık legacy code’dur. …


Bugüne kadar kişisel projelerde biraz Java, profesyonel olarak da .Net (C#) üzerinde çalıştım. C++ ile ilişkim hiç olmadı. Okulda öğrendiği kadar C bilen biri için anlamsız sayılacak bir bir maceraya giriyorum.

C++ ile 13 yıl önce yazılmış bir Text-to-Speech uygulamasını C# ile yeniden yazmak.

Yol haritam kaba bir taslak biçiminde. Özetle,

  1. Mevcut cpp ve h dosyalarını kullanarak Visual Studio 2015 üzerinde yeni bir Win32 projesi açmak.
  2. Projeyi çalışır hale getirmek. Zira oldukça büyük bir hata listesi ile karşılaştım.
  3. C++ kodunu temel bir refactoring sürecine tabi tutmak
  4. CppSharp yardımıyla C++ header dosyalarını kullanarak, uygulamayı C# ile yeniden yazmak.

Neden böyle saçma bir işe kalkıyorum?

Yeni bir dil öğrenme konusunda bir motivasyona ihtiyacım vardı. Öğrenme metodolojisi olarak da hedef odaklı çalışan biriyim. Bu bağlamda motivasyon kaynağım, bir problem üzerinde çalışmak ve onu sonuca ulaştırmak demeliyim sanıyorum.

Kaynak kodları Github’a yükledim. Proje bir sonuca ulaşacak mı, göreceğiz.

f.

Zafer Balkan - SysAdmin in the day, Developer at night

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store