Delad glädje är dubbel glädje. Delad kunskap är..så mycket mer kunskap.

Trots allt prat om filterbubblor (ja, jag håller med om farorna med dem) så är skräddarsydda flöden fenomenalt fantastiskt på ett sätt: kunskapsförmedling.

Att lära nytt är ju som bekant betydligt lättare när man är motiverad. Med intresse för ett ämne och ambitionen att lära mer går det idag att skaffa information på ett kick genom internets djupa guldgruva av kunskap. Det går att läsa vetenskapliga artiklar med nya forskningsrön, prenumerera på senaste nytt, få tips om litteratur eller om händelser på avlägsna platser.

Men det bästa tycker jag ändå är att kunskapen kan delas. Via alla digitala kanaler kan vi dela kunskap med varandra. Dagligen skickar jag intressanta inlägg, fakta och artiklar vidare till människor i min ”bubbla”. Och dagligen delar de saker med mig. Jag får ny kunskap om sådant som intresserar mig – men jag upptäcker också nya intressanta ämnen och infallsvinklar.

Jag är fullt medveten om risken med ett likriktat flöde och hur slarv med källkritik kan leda till att helt påhittade eller starkt vinklade fakta sprids som maskrosfrön.

Men fördelarna är också många.

Så mycket jag har lärt mig för att någon annan delat något om ett ämne i ett digitalt flöde. Så många frågor jag har ställt om ditten och datten och fått engagerade och initierade svar. Jag är så glad över det.

Jag är tacksam över ”mina” digitala diskussionsgrupper om allt från genus till föräldraskap, trädgårdsskötsel, litteratur och journalistikens framtid. Jag lär mig otroligt mycket av att läsa vad som diskuteras och delas där.

För delad kunskap är så mycket mer än en inskränkt filterbubbla som hetsar mot oliktänkande, konspirerar om vaccin eller fnyser åt klimatförändringar. Delad kunskap kan också vara det där fröet som får ett helt nytt kunskapsområde att slå rot och börja spira.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Zanna Larmén’s story.