Första maj 2017 och 570 nazister tågar genom en medelstor svensk stad. Det skrämmer mig.

Nazistiska Nordiska motståndsrörelsen genomförde en demonstration i Falun idag. Enhetligt klädda i vita skjortor, svarta byxor/kjolar och svarta slipsar marscherade man 3 km. Det är ofattbart. Eller som mitt ena barn sade: ”Finns det alltså nazister på riktigt även numera?” Älskade barn, så bisarrt det kändes att svara ja på den frågan.

I Falun idag fanns tydligen många motdemonstranter på plats och många antirasistiska manifestationer hölls under dagen. DN skriver: ”Under hela dagen pågick mängder av motdemonstrationer, uppträdanden och manifestationer i kärlekens tecken. Organisationer, politiska partier och kyrkan deltog tog och känslan av fest, dans och glädje präglade större delen av dagen.”

Det väcker hopp.

Like what you read? Give Zanna Larmén a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.