Första natten i eget rum.

Det händer stora saker hos oss. De äldsta barnen har fått varsitt nytt rum och minstingen ett stort eget. Efterlängtat av oss alla fem. För barnen är det oerhört stort. En egen vrå är viktigt, och ett eget rum med låsbar dörr har de stora barnen drömt om länge.

Men nya rum innebär nya sovrutiner och i vår familj innebär förändringar plus sovande vanligtvis kaos.

Lilleman var väldigt nöjd med att flytta in sina saker idag, och bad om att få sova. Dock tog nattningen två timmar. Lååång saga, mycket gos och sedan vaknade han vid minsta knarr av mina fötter mot golvet. Nu återstår att se hur många timmar (minuter) han sover där inne i natt. Vi har pratat om att han kan komma in till oss och sova om han vaknar. Jag hoppas innerligt att han gör det också, istället för att vakna ledsen och ropa. Det vore fantastiskt om vi inte får en ny sömnkarusell om nätterna. Till råga på allt sover storkillarna på egen våning sedan igår, och sjuåringen är inte helt tillfreds med det än.

Håll tummarna för oss!

Like what you read? Give Zanna Larmén a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.