Katteffekten

Koleriskt kynne

Knip, krasch, kris

Kurrande katt kurar knäet

Kaminvarm

Kan kanske kelas

Klappar, klappar, kelar

Kolugn

Klarnar

Kom käbbel, kris, kallfront, kaoskalender

Kampglädje!!

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Zanna Larmén’s story.