Rabarber och rytande

Idag har vi firat makens födelsedag. Började fint med sång och paket och harmoni imorse.

Nu ikväll inte lika harmoniskt. Kanske beroende på fredagströtta familjemedlemmar efter årets första varma dag, att jag planerat krånglig mat och kom igång med matlagningen alldeles för sent. Svalkade först barnen i vattenspridaren. Och så var det ett näsblod, diverse ombyten med kläder, fruktstund oh hundra andra grejer att klara av innan jag kunde sätta igång i köket.

I vår familj är det många viljor kring mat. Så här när det är födelsedag räknar jag det som fest, och vid fest ska alla vara nöjda. Således lagade jag två olika varmrätter. Ett av barnen åt med god aptit. Övriga två var ändå missnöjda. Deras ömma moder gnisslade tänder. Och röt.

Tur att efterrätten gick hem hos alla. Höjde humöret hos så väl liten som stor. Kvällen slutade i dur.

Like what you read? Give Zanna Larmén a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.