Najlepsze giełdy kryptowalut - Ranking 2021

 • Jak wybrać najlepszą giełdę kryptowalut. 3 najpopularniejsze wybory pośród polskich użytkowników
 • Która platforma do zakupy kryptowalut jest bezpieczna
 • Która giełda jest najtańsza

1. Etoro.com — najlepsza giełda kryptowalut

 • niskie opłaty,
 • zabezpieczenie konta przed ujemnym saldem,
 • duże możliwości handlu,
 • możliwość ulokowania kapitału na wielu różnych rynkach,
 • ogromna przystępność platformy,
 • nowoczesny i intuicyjny design platformy,
 • nadzór renomowanych organów regulujących,
 • niskie spready na znane kryptowaluty,
 • do wyboru ponad 35 kryptowalut,
 • nie wszystkie materiały edukacyjne są przetłumaczone na j. polski
Kryptowaluty to wysoce niestabilne i nieregulowane produkty inwestycyjne. Brak ochrony inwestorów w UE. Twój kapitał jest zagrożony.

2. Binance.com —drugie miejsce w rankingu

 • zamówienie typu Market — zlecenie to wymaga uzupełnienia kwoty, po jej wypełnieniu następuje dopasowanie zamówienia z kontrofertą.
 • zamówienie Limit — w celu jego złożenia należy wybrać kwotę i kurs, w którym mamy zamiar sprzedać lub kupić kryptowalutę. Zamówienie to charakteryzuje się dłuższym czasem oczekiwania niż zamówienie Market.
 • zlecenie Stop-Limit — służy sprzedaży lub kupnie kryptowaluty, w sytuacji, kiedy jej kurs osiągnie pewną kwotę. Aktywizacja zamówienia następuje po wyborze odpowiedniego kursu zlecenia.
 • dostęp do ponad 150 kryptowalut,
 • anonimowość,
 • stały rozwój platformy,
 • niskie opłaty i promocje,
 • sprawność w handlu,
 • strona dostępna w języku polskim,
 • wygodne formy płatności.
 • jak w przypadku każdej giełdy ryzyko ataków hackerskich, jednak Binance niezwykle starannie dba o bezpieczeństwo korzystając z zabezpieczeń na poziomie bnkowym

3. BitBay.net — miejsce trzecie

 • maker — jej maksymalna wartość to 0,30 % wartości całej transakcji i dotyczy tworzenia nowych zleceń kupna i sprzedaży;
 • taker — o maksymalnej wartości 0,43%. Prowizja ta jest pobierana od transakcji kupna i sprzedaży kryptowalut, już dostępnych na giełdzie BitBay.net.
 • Wysoka płynność finansowa,
 • Dostępność tradycyjnych kryptowalut,
 • Obsługa przez platformę czterech walut,
 • Możliwość handlu innymi kryptowalutami,
 • Prosta platforma transakcyjna,
 • Wiele pozytywnych opinii o BitBay,
 • Wygodne formy płatności,
 • Stały rozwój funkcji,
 • Materiały szkoleniowe i webinary,
 • Rewolucyjne plany, które często nie dochodzą do realizacji,
 • Procedura weryfikacyjna.

--

--

--

Za swój cel obieramy publikację poradników dotyczących kryptowalut “Krok po kroku”. Od teraz kryptowaluty będą dostępne nawet dla początkujących.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Kryptowaluty — Poradniki dla początkujących

Kryptowaluty — Poradniki dla początkujących

Za swój cel obieramy publikację poradników dotyczących kryptowalut “Krok po kroku”. Od teraz kryptowaluty będą dostępne nawet dla początkujących.

More from Medium

A DeFi Mission You Can Get Behind: Sicario

Debate on Proof-of-Stake. WEF against Crypto Community

Day 0: A Journey Into DeFi