#AMweekly — jak zbudować skuteczny i efektywny zespół?

Kolejny odcinek Avenew Media Weekly!

Tym razem rozmawiałem z Michałem Pawlikiem, ze SMEO. Świetny wywiad a w nim sporo konkretnych porad opartych na bogatym doświadczeniu Michała, który zjadł zęby na faktoringu online. Napewno każdy, niezależnie od wielkości firmy w której aktualnie pracuje, znajdzie tu coś dla siebie.

Zapraszam do oglądania!


Originally published at Paweł Zawadzki .

Like what you read? Give Paweł Zawadzki a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.