Manastır

İlkbahar, hızlı bir geçiş yapacak yaza. İzmir’de sıcak günler başlarken, önceki yıllar yaptığımız gibi, biz yine kaçacağız Manastır’a…

Manastır’da toprak canlanıyor şimdi ve renkleniyor yavaş yavaş doğa. Bu baharla birlikte, Manastır için de yeni bir başlangıç olsun istedim bu sayfa.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated h.kudak’s story.