#epichaziran Kampanyası ile 10TL Kazan!
Zafer Yılmaz
652

Bişey Soracaktım Mesela Ben Yaklaşık 120 Tl Gibi Bir Yükleme Yapıp Kullanacaktım Fakat Bu Kampanyadanda Yararlanmak İstiyorum 30–30–30–30 tl Harcama Yapıp Ekstra 40 Tl Bakiye Kazanabilme Şansımız Varmı

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.