Image for post
Image for post

5 Mart. Perşembe. Yorucu bir haftanın tepe noktasını yeni aşmış, artık yokuş aşağı, kütle çekiminin de desteğiyle akıp, döngüyü nihayetine erdirmek yerine, muhteşem bir boğaz manzarasına kafamı kaldırmış, yağmura dönmek üzere olan kasvetli havaya bakarken, ilk kez organizasyonunun bu kadar içinde olduğum bir etkinliğe kaç kişinin geleceğini kestirmeye çalışıyorum.

İtiraf etmek gerek. Etkinliğe olan yoğun ilgiye biraz hazırlıksız yakalandık. Koltuk sınırını sonradan koyduğumuz için, ofisimize gelenlerin de gördüğü gibi, 120 kişilik bir kapasitemiz yoktu ve içimizde, “ya çok az insan gelirse” ile “ya çok çok insan gelirse” arasında salınan garip bir endişe vardı. Ücretsiz etkinliklerde genel kural kayıt olanların ancak 1/3’ünün gerçekten katılım sağlayacağı yönündedir. Bu bir açıdan rahatlatıcı olsa da [kommunity.com] …

Zekeriya Koç

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store