ฝึกเขียน Python ตอนที่ 1

ทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่

Python เป็นภาษา Dynamic Object-Oriented Programming ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย Guido von Rossum ในปี ค.ศ. 1990 ปัจจุบันนี้ไปถึงเวอร์ชั่น 3.x กันแล้วครับ

ทำไม Python ถึงได้รับความนิสัยก็เนื่องจากว่า มันเป็นทั้ง Cross Platform และมี Open Source License ดังนั้นแล้วหมายความว่าเราจะสามารถรันเจ้า Python ได้บน OS ต่างๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็น windows, Linux หรือแม้แต่ Mac

Python เป็น Scripting Language ทำงานโดยมี Interpreter แปลงคำสั่งในแต่ละบรรทัดของโปรแกรมให้เป็น machine code ในระหว่างที่โปรแกรมทำงาน โดยไม่มีการ compile ตัว source code ทั้งหมดเป็น machine code ก่อนมันจึงทำงานช้ากว่า C/C++ หรือแม้แต่ Java ด้วย ดังนั้น มันไม่มีการตรวจสอบความถูกต้องของการเรียกใช้ตัวแปรทั้งหมดของโปรแกรมก่อนเริ่มทำงาน จึงจะทำให้โอกาสเกิด Runtime Error ได้ง่ายมาก ผู้เขียนจึงต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมากในการเขียน Python แต่ว่าการพัฒนาจะสะดวกและรวดเร็วมากๆ

เรารู้จักเพื่อนใหม่เราพอหอมปากหอมคอละ ต่อไปเราจะมาเตรียม Environment ของเราให้รองรับการพัฒนาภาษา Python กันครับ เนื่องจากผู้เขียนใช้ Mac Os ดังนั้นตัวอย่างต่าง ๆ ก็จะ เบสออนแมคนะฮะ ไม่ว่ากันนะเริ่มติดตั้ง Python ด้วย home brew กันครับ

$ brew install python

แอบเอาการติดตั้งบน Ubuntu มาฝากครับ

sudo add-apt-repository ppa:fkrull/deadsnakes
sudo apt-get update
sudo apt-get install python2.7

หรือจะเป็นเวอร์ชั่นอื่น ๆ python2.4 or python3.x

แค่นี้ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วครับตามสูตรครับเรามาสร้าง Hello World Program กัน
สร้างไฟล์ชื่อ hello.py

print "Hello, world!"

มารันกันด้วยคำสั่ง

$ python hello.py

เราจะได้ Output : Hello, world!

สำหรับตอนนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับ เอาไว้เจอกันตอน 2 ครับ

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.