Da hỗn hợp được đánh giá là một kiểu da phức tạp và rất khó chiều. Khi mà các vùng trán, mũi và cằm rất nhờn dễ bị nổi mụn cám, mụn đầu đen hay lỗ chân lông nở rộng, còn hai bên má, xương quai hàm thì lại rất khô, dễ dẫn đến tình trạng tróc vảy và nổi mẩn đỏ khi tiết trời trở nên khô lạnh. Trong khi phần lớn dân châu Á đều sở hữu làn da hỗn hợp. …

About

Zen Spa

| Trang thông tin cho các tín đồ làm đẹp: giới thiệu các sản phẩm làm đẹp, dược phẩm làm đẹp lành tính, gợi ý các spa làm đẹp uy tín.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store