Hideto Ishibashi

Hideto Ishibashi

サービスの構造や情報の流れを設計することで、社会思想を実装するお仕事。インターネットサービスの開発。会社経営。スタートアップ企業のコンサルティング。 @zerobase_inc @gmovp https://ja.ishibashihideto.net/

Latest