Monopole to twory z natury problematyczne. Z zasady bezwzględne (anihilują ośrodki konkurencji). Czasem złe, rodzą kłopoty dla maluczkich, takich jak ja — ograniczając możliwość wyboru. Stanowią rodzaj bariery, o które rozbija się jednostkowa wolności. Monopole nie mają charakteru kagańca: oferują doznania, usługi, produkty. Unosi się nad nimi aura łaskawego dobrodzieja…

Za liberalizacją przepisów o wycince drzew głosowano 16 grudnia — w Sali Kolumnowej — jak jeden mąż. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Projekt przechodził procedurę w takim tempie, że wicedyrektor Biura Analiz Sejmowych uznał, iż „ze względu na pilny tryb (…) pogłębiona analiza tej kwestii nie jest możliwa”. Na…

Spór polityczny osiągnął etap, w którym obu stronom pozostała mobilizacja zwolenników. Jak daleko są gotowi się posunąć, nie wiadomo. Obie strony nie komunikują się ze sobą. Język został zmanipulowany na poziomie podstawowych pojęć.

Prezes PiS mówi z aprobatą o krytyce rządu, dodając że ma na myśli krytykę…konstruktywną. Prezydent utyskuje na…

Być może łomotanina wokół polityki, która trwa na polskim Twitterze jest dowodem frustracji i alienacji pewnego grona użytkowników. Chcą się naparzać, ich sprawa. Co jednak, jeśli amok i nienawiść do oponentów są symptomem poważniejszego problemu? Co jeśli przeniosą się one do przestrzeni publicznej? Mamy wszyscy przechlapane. …

Szantażyści: islamski terror i ekstremizm własnego chowu

Terroryzm zabija, ale miarą jego zbrodniczej skuteczności jest nie tylko zdolność do mnożenia ofiar, co do podsycania atmosfery paniki i zagrożenia, wykraczającej daleko poza pojedynczy akt terroru.

Celem zamachowców jest eskalacja napięcia i zawężenie pola do podejmowania racjonalnych wyborów przez obywateli, stanowiących tzw. milczącą umiarkowaną większość. Terroryści, ekstremiści, odrzucają umiarkowanie…

Uznajmy, że kryzys jest właściwym stanem nowoczesności, tylko nie potrafimy się z tym faktem oswoić. Uparcie wypatrujemy na horyzoncie symptomów normalności, chwytając się każdej fatamorgany. Portem, do którego szczęśliwie przybyliśmy miał był porządek liberalno-demokratyczny. Fukuyama pisał o końcu historii. Z pojawieniem się internetu eksplodował technoutopizm. Miliony uwiodła wizja, że globalne…

Łatwo to się maszeruje, skanduje hasła i zabiera głos z mównicy sejmowej. Z całą resztą idzie gorzej. Nie ma prostego rozwiązania.

Zbierzmy w całość:
1. Francja jest w stanie wojny z tzw. państwem islamskim. Zamachu dokonali m.in. jej obywatele. Kryjówkę mieli w jednej z dzielnic Brukseli.
2. Z ISIS ścierają się — ideologicznie i w polu — zwolennicy Al Kaidy. Ta potępiła zamach w Paryżu
2. Z islamistami z ISIS walczy Rosja — wspiera…

Jest kryzys. Wystarczy obejrzeć wiadomości, pogadać ze znajomymi i zajrzeć do internetu. Buzuje, bardzo często nieprzyjemnie. Gdy jest kryzys, budzą się demony i do głosu dochodzą niskie instynkty. Przestraszonym ludziom krew uderza do głowy, zwężają się źrenice i horyzonty. A na zagrożenie trzeba reagować rozumnie.

„Rozumienie jest trudne, dlatego większość ludzi ocenia.” Carl G. Jung

Dojrzałe, poukładane społeczeństwa, na wzór…

andrzej jozwik

@andrzej_jozwik. Journalist. Piszę, nagrywam, montuję. media/culture/politics/nature/all that matters.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store