Może teraz uprawianie dziennikarstwa to właśnie taki amok. Profesja dla ludzi złych i zgorzkniałych. Smutnych, którzy zaznali kiedyś potężnego bólu i krzywdy. Pozostali naznaczeni i żyją z piętnem intelektualnej zapaści. Algorytm dziennikarstwa uległ degrengoladzie. A równanie złej wiadomości zwichrowało głowy.
Marzyłem o dziennikarstwie
Krzysztof Syrek
32

Dość gładko poszło z tą tezą. Uwodzi. Ale czy warto do jednego worka wrzucać wszystko, co z dziennikarstwem się kojarzy i przedstawiać w ponurych barwach? Co ma wspólnego radiowy komentator lub krytyk muzyczny z newsowcem ze stacji telewizyjnej, dziennikarz śledczy z opiniotwórczego tygodnika z felietonistą? Wszyscy oni taplają się w jednym bajorze? Nie sądzę.

Like what you read? Give andrzej jozwik a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.