Dobrze, że pojawił się ten artykuł. Na świecie jest takich tysiące.
Witold Lojkowski
11

Dziękuję za spostrzeżenia. Trochę się do nich odniosę.

Zatem, są tysiące wypowiedzi na dowolny temat, to truizm. Nie ma powodów, żeby się ograniczać i nie pisać od siebie i dla siebie, przefiltrowując temat przez swoje zapatrywania, odczucia i wiedzę. Nie słyszałem o żadnej barierze, deadline’ie. Przyznaję, tekst jest chaotyczny i za ten rozgardiasz mam trochę do siebie pretensji. Ale jednak będę go bronił.

Z kolei, to że “wszystko płynie” nie kładzie tamy rozważaniom na temat zmian. Szkoda przekreślać wiedzę i dokonania humanistyki jednym odwołaniem do Heraklita i na nim poprzestawać. Swoją drogą, filozofia jest dobra w stawianiu pytań, “zawodzi” w dostarczaniu niepodważalnych odpowiedzi.

Nie wiem, co ma do tematu artykułu wzmianka o ciepłej wodzie w kranie i przyjemność lektury na tablecie, umilanej dobrą kawą. Zwykło się to określać błahostkami, które przydają lekkości życiu. Zmianie nic do tego.

Nie zgadzam się z zawężaniem perspektywy do jednostki, która, jeśli jest się w stanie przygotować, nastawić do nadciągających zmian, to poradzi sobie z wszystkim. Zbytek optymizmu i dezynwoltury. Kojarzy się z zasłonięciem okien przed nadciągający tajfunem.

Zachodzące procesy są zróżnicowe. Istnieją podmioty zmian, inicjatorzy i tzw. obiekty, bądź też “koszty”. Nie wszystko od nas zależy, nie wszystko możemy. Aczkolwiek miło się ustawić w roli omnipotentnego regulatora i aktora, który pociąga za sznurki lub wie, co w trawie piszczy.

A co do tempa zmian. Jeśli dyskutowalne jest ich zakres i tempo, warto zadać pytanie dotyczące zdolności adaptacyjnych człowieka.

Do tematu będą wracał i bardziej go porządkował. Tu zawinił pośpiech. ;)

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.