Marzyłem o dziennikarstwie
Krzysztof Syrek
32

Kiedy właściwie — Twoim zdaniem — skończyło się to szlachetne dziennikarstwo, a kiedy było ono w rozkwicie? Skąd wynika to rozgoryczenie, jakie są jego źródła? I czy uprawniają one do formułowania tak ostrego sądu? Dużo tych znaków zapytania.