İnanilmaz bir zam furyası ve inanılmaz fiyatlar var dışarıda. 
Ortalama maaşın 2500/3000 olduğu bir ülkede sadece 4 kişilik bir aieye 8000 lira 10.000 lira para lazım. 
Dikkatinizi çekerim lazım dediğim para 1000 €.ya denk geliyor.

Ekonomik olarak ülke zor durumda eğer bir atak daha gelirse toparlanamaz.

Bu günleri halk ve sorumsuz yöneticiler beraber getirdi. Herkes defansta kimseyi bırakmadan gol aramaya gitti. Üretmeden tüketen bir toplum olundu. Petrol olmadığı halde arap hayatı yaşanmak istedi.

Dışardan insan daha iyi izlenir kişinin defolari belki kendi tarafından kabul edilmez ama dışarıdan biri bunları görür.

Ülkeler de böyledir. Önce din tarikat darbe ile sonra ekonomi ile altın vuruş yapıyor amerika.

yani senin aslında varmış gibi yaptığın olguların gerçekte olmadığını o biliyor, görüyor ve ordan vuruyor.

Amerika ikiyüzlü değildir. Amerikanın vurduğu alanlar senin yumuşak karnın yani aslında senin var sandığın yoklarındır.

Din ve ekonomi.

Like what you read? Give Özgür Temur a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.