Image for post
Image for post

Shigeru Miyamoto — Wii Süper Mario

Miyamoto, oyun dizaynında dünyanın en ün kazanmış kişilerindendir. Modern video oyunlarının babası olarak da nitelendirilmektedir. 1980 yılında Nintendo’da tasarımcı olarak çalışmaya başlamıştır. Donkey Kong oyunu ile kazandığı başarı sonrası Yaratttığı Mario karakteri Nintendo’nun maskotu olarak kullanılmıştır.

Shigeru Miyamoto; çizim yapmayı, araştırmayı, gezmeyi ve çizgi roman okumayı seviyordu. Daha çocuk yaşta düşündüklerinin ona büyüdüğünde yol göstereceğini ve Nintendo gibi büyük bir firmada çalışacağını tahmin edemezdi, ama hayal gücü fazlasıyla genişti. 16 Kasım 1952'de Sonebe/Japonya’da doğan Miyamoto’nun, yaşadığı yer, betonlaşmış şehir mimarisinden uzak, ona huzur veren ve merakını uyandıran bir yerdi. Böylece araştırma isteğini hiçbir zaman…

Zeynep Kuzhan

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store