merhaba ininalla yaklaşık 30dakika önce steama 25tl üstünde para yatırdım fakat 5tl gelmedi nedeni…
Dayım kanalizasyonu
1

GAmesatış ve Perdigital ‘den 25TL ve üzerinde kullanımlarınıza 5TL hediye site bakiyesi verilmektedir.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.