Lightning Network payments require the payee first issue an invoice, which the payer uses to send money to it. While in commercial usage this is a useful property, in some other cases this can be cumbersome. There are some ongoing developments toward Invoiceless payments — for example Sphinx send — I’d like to present another approach.

The basic idea is simple: take the money to the target node, overpay the necessary forwarding fee, and bring small change back. So the receiver does not need to bother with invoice issuing. …


Mi a legrosszabb az inflációban?

Kép: Vladan Nikolic

Az infláció pénzromlást jelent: az árak tartós emelkedése, vagyis a pénz fokozatos elértéktelenedése. Az alacsony, évi 2–3% körüli inflációt a közgazdászok kifejezetten kívánatosnak tartják, és a központi bankok céljai között is szerepel egy alacsony inflációs szint megtartása. Például a Magyar Nemzeti Bank nyitóoldalán a legelső adatok között olvashatjuk, hogy a középtávú inflációs cél jelenleg 3%.

Járjuk körül kicsit a témát! Miért is cél az infláció? Miért szeretnék a bankok gyengíteni a pénz értékét? Miért nem inkább arra törekszenek, hogy a pénz egyre értékesebb legyen?

A hivatalos változat: a pozitívumok

Az uralkodó közgazdasági elméletek szerint az infláció pörgeti a gazdaságot, több különböző módon is.


What to do when one Lightning Channel has too much fund while another has too little.

Disadvantages of too much and too little

Lightning Network Channels was designed to be bidirectional payment channels. Which means if Alice and Bob have a Lightning Channel, then Alice can send payments to Bob, and vice versa, Bob can send payments to Alice. If the conditions are right.

In practice it happens as follows: Alice funds a channel to Bob. In this initial state, all the channel’s balances belong to Alice. So Alice can send payments to Bob, but Bob has nothing to send to Alice. Not until Alice sends some money through the channel. And the same situation may occur later if one of the parties…


The protocol suggests to always keep some reserve, but if the parties mutually trust each other it may not necessary

Why cannot spend all the funds?

The Lightning Network Specifications define channel_reserve_satoshis as the minimum amount that the other node is to keep as a direct payment. It also suggests the reserve value be 1% of the channel total value. “Initially, this reserve may not be met, as only one side has funds; but the protocol ensures that there is always progress toward meeting this reserve, and once met, it is maintained.”

The reserve works as an insurance against possible theft attempts. If a peer tries to cheat by broadcasting an old channel state, its counterparty can submit a penalty transaction. This transaction takes away all…


Ever wonder how can one tell the difference between a mutual and an unilateral Lightning Network channel closing?

Gaurav AgrawalLightning Channels can be ended two different way:

  1. a mutual, cooperative closing simply called Closing Transaction
  2. an unilateral, uncooperative closing called Commitment Transaction

It is easy to make a difference: Lightning Network Specifications say the locktime field of mutual closing is always 0. Let’s see how to check this in practice!

We will find funding transaction for a channel using Lightning Network Explorer 1ml.com. Then we find hash ID of spending transaction using Bitcoin Block Explorer btc.com. Then we get spending transaction using web based interface to the Bitcoin API: chainquery.com. And we compare it’s locktime to zero.

What a Mutual Closing looks like

We…


As Blockstream announced the release of c-lightning, this may be a good time to launch a mainnet Lightning Network Node!

Prerequisites: I already had a Linux operation system, a Bitcoin full node and Tor up and running.

Setup Tor hidden services

Running a Tor hidden service in itself is not complicated and not illegal in most of the countries. Besides it could be a really great help for those who live in an oppressive regime.

First we open /etc/tor/torrc file and insert some extra line to create a version 2 and a version 3 hidden service:

HiddenServiceDir /var/lib/tor/lightning_service_v2/
HiddenServiceVersion 2
HiddenServicePort 9735 127.0.0.1:9735
HiddenServiceDir /var/lib/tor/lightning_service_v3/
HiddenServiceVersion 3
HiddenServicePort 9735 127.0.0.1:9735

After modifying torrc, Tor service needs to be restarted for the change to take…


Megjelent egy interjú Warren Buffett-tel, ami részben magyarul is olvasható.

Tegyük fel, hogy van egy köteg pénz a párnád alatt. Ez önmagában nem befektetés. Befektetés akkor lesz, ha például veszel belőle egy házat, és kiadod. Vagy veszel állampapírt, vagy részesedést egy cégből. Esetleg kobaltbányát. Vagy bármit, ami utána plusz pénzt termel.

Ilyen értelemben a készpénz, az arany, vagy éppen a bitcoin nem befektetés, hanem biztonságos menedék nehezebb időkre.

Amikor szükség van befektetésekre

A hagyományos pénzek idővel veszítenek az értékükből, inflálódnak. Jelenleg Magyarországon a hivatalos középtávú inflációs cél évi 3% (±1 százalékpont toleranciasáv). Ezt úgy lehetne szemléltetni, hogy ha van egy 10 ezer Forintos bankjegy az erszényedben, az naponta 1 Forintot veszít az értékéből. …

Zoltán Gálli

Roman Catholic | Husband | Father | Geek | https://zoltan.xyz/ PGP Fingerprint: 116D 19B0 5C58 5B6D

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store