Հինգ հետաքրքիր գաղտնիք Ռոզա Մարտիրոսյանի մասին

  1. Ռոզան պատկերացնում է իրեն որևէ ընկերության տնօրեն.

«Ինձ փոքրուց էին ասում, որ ես շատ լավ կկարողանամ ընկերություն ղեկավարել»:

Բայց նա մի խնդիր ուներ, որի պատճառով նա չէր կարողանում մարդկանց հետ շփվել, դա նրա եսասիրությունն էր:

3. Ի՞նչ կաներ Ռոզան, եթե գումար գտներ։ «Ես գումարը կպահեի ինձ մոտ, քանի որ այս աշխարհում ազնիվ մարդ չկա, իսկ ես չեմ ուզում լինել սպիտակ ագռավ»։

4. Ռոզային բոլորն ասում են, որ նա կարող է ընկերության տնօրեն դառնալ, բայց իրականում Ռոզան ընդհարապես չի մտածում ապագայի մասին, բայց նա հիմա հետաքրքրված է նկարչությունով, երաժշտությունով և բասկետբոլով: Նրա համար կարևորը, որ նա այս աշխարում իր տեղը գտնի։

5. Քանի որ Ռոզան այլևս եսասեր չի, նա իր կարծիքով ունի թերություն և այդ թերությունը այն է, որ նրա և իր ծնողների միջև հաճախ վեճեր են լինում, ինչպես նշում է Ռոզան մոտավոր մի օրվա մեջ 3–4 անգամ:

Եթե դուք տեսնեիք Ռոզային առաջ և հիմա, իհարկե կհասկանայիք, թե ինչքան է փոխվել նա, բայց նա մեծ տարբերություն չի նկատում:

«Ես երևի շատ եմ փոխվել, քանի որ ինձ բոլորը դա են ասում, բայց ես դա չեմ նկատել», — ասում է Ռոզան։

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.