De, Da’yı Ayıramayanla Olmaz!
Damla T
32312

Bir de yanlış yazılan kelimeler var. Şarj mı şarz mı diyeceğim ama kafası karışmış bir TDK var karşımızda. :/ … Elinize sağlık, güzel bir rehber olmuş. Teşekkürler 😊

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.