Komu dela FRI uslugo ali druga plat zgodbe o študentski prehrani
Miha Majetič
22

Sicer pozno, ampak vseeno … pripomba na 1.del.
5.stvar: sendviči so že nekaj časa na bon; mislim, da že od začetka leta 2016 — pogoje, stvari, dogovore lahko spreminjajo le začetek koledarskega leta — tako smo z začetkom 2017 dobili spet en mini pretres, 100g “pernate” solate oziroma 200g “tiste druge” (sem že pozabil njihov čuden pojem) + nižja cena, ki pa si jo omenil v tem, 2.delu te nesrečne sage (ampak nižja, “ker zdaj lahko vzameš solato ali sadje, prej si lahko oboje” — kvazi razlaga).

Pripomba na 2.del: “Če arhitekt ne odobri posega, ki bi “skazil” dizajn, potem se kar hitro zaključi vse ideje” — Haha, mislim, da so kar brez arhitekta prisilno preselili bar zraven menze. Da še več ljudi gleda tiste dlake na “sliki” unikatnega umetnika. :D

Vprašanje za 2.del: Zakaj Marjetica? (predvidevam, da čisto osebna preferenca) Biotehniška je po mojih izkušnjah enakovredna Marjetici (le da ni treba čakati v mrazu na 18ko, ki po možnosti zamuja; če je gneča, je pa v obeh menzah “enake razsežnosti”).

Drugače pa dobro napisano. Thumbs up za pogum, da mnenje deliš z javnostjo. :)

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.