Odlično
Miha Majetič
41

Kaj hočem povedat: vsak dan se zavestno odločim, da bo bil odličnen dan. Ubistvu se sploh ne odločim, ampak preprosto naredim tak dan.

To, to je pomembno. 
The day can’t be good or bad on its own. It’s in your hands to make the day good (or bad … if you wish).

Jaz tudi nimam težave zaspat (in spat), ker vem, da če bom dobro spal, bo naslednji dan še lepši dan. (Izjema so noči pred težkimi izpiti, takrat pa živčnost udari.)

Like what you read? Give zzzz a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.