Merhaba

Uzun zamandır birer tumblr ve blogspot adresi kullanıyorum. Ancak yazılı tüketim alışkanlıklarının neredeyse ortaklaştığı bir dönemde bu konuda böylesine özelleşmiş bir makroblog varken ayrıca emek harcamak istemedim.

Bu hesapta siyasi/güncel vs. yazılar görmeyeceksiniz. Elimden geldiğince kısa kısa öğrendiğim şeyleri, kulağıma çalınanları, eleştirilerimi ve değerlendirmelerimi yazacağım.

Sevgiyle.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.