Zippo; Jason Statham, Dwayne Johnson ve Brad Pitt daha nice Hollywood yıldızı. Matrix serisinde, Hollywood filmlerinde sık sık gördüğümüz sahnelerin birçoğunda, aksiyon filmlerinin tamamlayıcısı ve karizmanın devamı olarak zippoyu sık sık gördük. Bu zamana kadar doğudan batıya, kuzeyden güneye, Amerika kıtasından Avrupa kıtasına, Asya’dan Afrika ve Avustralya’ya kadar birçok kıtanın, ülkenin aktörlerinde, beyaz perdelerinde boy gösterdi. Türkiye de ise Zippo tutkunlarının kurmuş olduğu ve Zippo kaynak yetersizliğini gidermek amacıyla Zippom.com ile Zippo hak ettiği değeri Türkiye’de de görüyor.

Bazen beyaz yakalıların tamamlayıcı aksesuarı, kimi zaman da sadeliğin ve klasik giyimin set dekoru oldu. …

zippom

Zippo severlerin Türkiye’de buluştuğu tek adres. https://zippom.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store