Zmrdi generácie X

Musíte mu DODAŤ

Zmrd si nikdy nezisťuje odkiaľ by čo mohol prevziať a spracovať. Vždy požaduje všetko dodať. Obvykle si vymyslí takú formu, ktorá vyžaduje mu informácie spracovať novým formátom či formulárom. Ak poskytne nejaké dáta, vždy to je offline kópia tých, ktoré sú inde k dispozícií aktuálnejšie. Tým pádom sa úloha rozrastá o aktualizácie čím sa vytvára uroboros, čo je mimochodom základný cieľ zmrdovej práce. Zamotať ľudí v kruhoch.

Všetko fungujúce je PODOZRIVÉ.

Nepríde a nepýta sa

Zmrd svoju úlohu nikdy nerieši tým, že si vie zistiť kompetentných. Jeho nástrojom je hromadná pošta. Oslovuje aj tých, ktorých vie, že sú k jeho úloh zbytoční a aj tých, ktorí mu už informácie zaslali. Ak úlohu rieši vo viac krokoch a vyriešite svoju časť už v prvom, tak vás od vás bude požadovať reakciu aj v druhom kole. Je jedno, že sa vás len pred dvomi hodinami pýtal a dostal od vás konkrétnu odpoveď. Vypýta si ju znova v hromadnom maili pričom je jedno, či zareagujete alebo nie, bude urgovať aj tretí krát.

Radšej nič jednoduchšie

Jednoduché postupy a riešenia sú vo fázovo posunutom vesmíre. Nikdy ich teda nepoužije. Ani ich vysvetlenie neprijíma a celkom určite nikdy nepoužije.

Nič nezdieľa

Zmrd nikdy nezdieľa a nikdy nevyužíva zdielané zdroje. Preto požaduje dodať a nepoužije dáta, z ktorých si môže ziskat, čo potrebuje.

Zmrd aj keď niečo nazdieľa, je to len maskovaný obvyklý obežník. Vždy zdieľa formou, ktorá od respondentov vyžaduje činnosť naviac počnuc neobvyklým miestom — nazdieľaný obsah vlastne zdielaný nie je. Zmrd respondentov potom rad vybavuje a až potom nazdieľava.

Zdielané sú však jeho obežníky, ktoré sú jednorazove a jednoúčelné.

Ak aj nazbiera informácie, tie už ďalej nikam nezdieľa a nikdy neposkytuje.

Už vobec žiadny zmrd pri zbere informácii neaktualizuje pôvodné zdroje dát pretože tým by prišiel o preflákaný čas pri ďalšej úlohe nad tými istými dátami. Ak nájdete chybu v dátach v obežníku, zaručene prežije celú jeho kariéru aj keby ste mu ju opravili v jeho obežníku. Zmrd má totiž všetky chyby zálohovane a nový obežník vyloví vždy z pôvodných chybných dát, ktoré nikdy nikomu nezdieľa.

Cieľom zmrda je robiť kópie dát miesto ich skutočného zdieľania. Zdieľanie by bola zmrdova smrť ako medzičlánku. Zmrd je rád firewallom medzi tými, čo niečo potrebujú a tými čo to majú. Napriek tomu je to, čo robí iba preposielanie.

Dáva pokyny

Zmrd nikdy ani najjednoduchšie úkony neurobí priamo ale posiela pokyny.

Ak môže zmrd niekomu poslať mail, tak napiše email kolegovi ako obeti a dá mu pokyn, aby dotyčného oslovil.

Takýto pokyn považuje za svoje splnenie úlohy. Ak sa neskôr príde na to, že neskontroloval jej splnenie (toto nikdy neurobí), tak ako dôkaz vyberá tento svoj mail. Maily píše vždy v kópií na vyššie manažérske úrovne.

Vtedy sa stáva, že aj keď úbohý kolega pokyn splní, v priebehu ďalších dvoch týždňov sa jednotliví manažéri navzájom krížovo dotazujú, čo sa s tým deje, pričom sa to dostane zakaždým zmrdovi na stôl a ten sa zakaždým pýta chudáka, či to urobil.

Celá táto zmrdova činnosť je únavná práca a zmrda veľmi vyčerpáva. Často je zmrd čakaním na odpovede zničený a pokynom určí svojho kolegu zmrda, aby pokračoval.

Milujú reťazenie

Rozdávaním pokynov, rozposielaním obežníkov, nezdieľaním vytvára zmrd reťazové krokovanie. Všetky priame cesty snaživo narúša a buduje pavučinu križovatiek a prepojení tak, aby trasa vyžadovala na všetkých po ceste, aby si vždy znova cestičky nanovo postavili.

Pokiaľ teda zmrd vidí, že úlohu plníte priamym kontaktom medzi tým, čo niečo chce a tým, čo to má, tak sa rozbíja požiadavku na zložitý sled krokov. Majstri zmrdi rozvetvia zadanie naprieč celou firmou. Takmer každý krok v postupe, ktorý vytvára je zástavka, kde sa čaká, kým zmrd zaregistruje pohyb, aby mohol prípadne vsunúť do postupu ďalšie odbočky.

Zmrdi teda radi nechajú ľudí čakať alebo radi vytvoria priestor pre zdržania. Tak z “hotovo obratom” vytvoria projekt a toľko vlákien, aby sa nikdy nedal odhadnúť termín vybavenia. Na papieroch a schémach, ktoré zmrd vyhotoví sa jeho pavučina dá prstom a kecami obehnúť už za hodinku v rámci meetingu, ktorý kvôli tomu zvolá.

Mítingy mimo pracovisko

Zmrd aj keď potrebuje jediného človeka a mohol by prejsť dvomi dverami, rád zvolá míting. Často sa mu nejako podarí, že je voľná miestnosť v nevhodnom čase a nevhodnom mieste. Človek, ktorý by mu obratom zo svojho miesta dodal všetky informácie je tak od nich zámerne odrezaný. Zmrd takto dokáže predĺžiť proces ich doručenia.

Zmrd si však vždy mítingami zvoláva svedkov ale nikdy nepristupuje k zápisu konkrétnych úloh a tak neskoršie ujasňovanie je v réžií spomienok, kto čo ako povedal a ako pochopil.

Miluje nekončiace veci

Zmrd nemá rád nič rýchlo vybavené. Ideálne je odďaľovanie priezračne jasného záveru. Ak je možné hroziace jednoduché rozhodnutie oddialiť vytvorením “potreby” alternatív, variánt aj keď nezmyselných a na prvý pohľad zbytočných, tak sa pri nich strávi vždy toľko času, koľko dokáže zmrd vygenerovať a koľko času vypitvá z neborákov, ktorých do ich skúmania zapojí.

Ak k nám letí lopta čím by zhodila pohár zo stola a mohol by ten pohár chytíť do ruky, tak zmrd dá kolegovi na druhej strane stola pokyn, aby ho zobral a vedľa sediaceho ešte stihne požiadať o luk, ktorým by mohol loptu zostreliť. Keďže sa pohár rozbije, zostane za stolom ako jediný, ktorý predsa mal viacej riešení a je škoda, že nebolo dosť času…

Show your support

Clapping shows how much you appreciated zmrd’s story.