Cześć. My jeździmy na szosie (80%) i MTB (20%) wokół New South Wales i gdziekolwiek wyjeżdżamy poza…
Ela Glogowska
1

“i gdziekolwiek poza Australię”… :), jak pięknie zabrzmiało w Polsce :)

Mam nadzieję, że mi życia starczy na dotarcie na “chociażby” taką Nową Zelandię. Uchodzi za jedno z najpiękniejszych miejsc na rowerowe podróże. Paradoksalnie, sama Australia tak nie pociąga — może dlatego, że taka ogromna? :)

Z pozdrowieniami! :)

Like what you read? Give Znajkraj Adventure Travel a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.