Хожимдсон UB Passport

2018.10.24

Аль 9.16д захиалсан passport өнөөдөр л ирлээ. Дэндүү оройтсон байлаа. Үүнийг захиалсан зорилго нь хөнгөлөлт урамшуулалдаа бус түүнтэйгээ хамт хэрэглэхэд оршиж байлаа. Дараа нь ахин авч хамтдаа хэрэглэх болноо