แก้ปัญหา “ The ‘python2’ command exists in these Python versions”

สำหรับจริงๆ ปัญหานี้แก้ง่ายมากเลย คือ การบอก pyenv ว่าเราจะใช้ shell ที่ support python version ไหนบ้าง

อาการตอนเริ่มแรก ก็เวลาที่เรา install node package ด้วย npm หรือ yarn ก็แล้วแต่ แล้วมันก็ขึ้นข้อความแบบข้างล่างนี้

gyp ERR! stack The `python2' command exists in these Python versions:
gyp ERR! stack 2.7.10
gyp ERR! stack 2.7.10/envs/contexte-apps

วิธีแก้คือ ระบบ version ที่ต้องการใช้งานซะ ว่าจะเป็น python2 version อะไร กับ python3 version อะไร

$ pyenv versions // ดูสิว่าใช้ version ไหนดีละ
system
* 2.7.13 (set by /myproject/.python-version)
3.5.1
3.6.1
$ pyenv shell 3.6.1 2.7.13

จบแล้วจ้า ให้ทำการ install package ที่ต้องการอีกครั้งนึงก็ไม่น่าจะติดปัญหาอะไรแล้วหล่ะ

Ref: https://github.com/pyenv/pyenv/issues/206