Prečo sú zahraničné stáže skvelá položka v životopise.

Nostalgická chvíľka: Na strednej sme mali profesorku, ktorá nám — ľuďom, nemajúcim ani poňatia o chémii radila, ako sa ju máme učiť. Bolo to síce pár rokov dozadu, ale pamätám si to dodnes. Vraj je to jednoduché, vezmete si knihu, sadnete si na stoličku a sedíte nad ňou kým nemáte hranatý zadok (namiesto prirodzene okrúhleho). V tom čase ma to vydesilo natoľko, že som radšej chémiu ignorovala, čo bolo dôvodom mojich pestrých známok z tohto predmetu. Veď kto by chcel mať obdlžníkový zadok.

Preplávala som chémiou, preplávala som maturitou a zamierila som na univerzitu. Prírodné vedy mi nikdy nešli, tak som zamierila na filozofickú fakultu. Po polroku som zistila, že sa neviem učiť a vôbec, desí ma sedieť XY hodín nad knihami a iba nasávať informácie. V skratke, zo mňa nikdy nič, čo vyžaduje učenie sa poučiek bez chápania súvislostí, nebude.

Ak sa cítiš podobne, vôbec to nie je dôvod na smútok. V dnešnej dobe je veľa možností ako mať zaujímavý životopis aj bez červeného diplomu, indexu plného Ačiek, či polovici života stráveného nad knihami. Ja som si napríklad obľúbila internetové kurzy (onedlho zo mňa bude programátor, vďaka codecademy!), dobrovoľníctvo a stáže. No a potom prídu tie vtipné momenty ako štátnice, koniec školy, a hľadanie si stáleho zamestnania.

Pravdupovediac, pre mňa to je veľmi hmlistá budúcnosť, pretože netuším, čo budem robiť v septembri, nie to ešte, čo bude o cca 5 rokov. Najradšej by som sa vykašľala na stále zamestnanie a šla ešte chvíľu cestovať. Zlepšiť jazyk, spoznať nových ľudí, pozrieť krajiny, ku ktorým sa možno už ako plnohodnotne dospelý a zamestnaný človek nedostanem. Vyťažiť z mladosti, čo najviac. Tak som si v rámci prokrastinácie niečo aj našla. Organizácia AIESEC má program Global Talent, ktorý vám síce nenaplní účet ťažkými peniazmi, ale o to budú bohatšie skúsenosti, s ktorými sa vrátite domov.

Je to jednoduché, po troch/piatich rokoch si dáš prihlášku na Global Talent, prenesieš sa cez všetky formality a zbalíš si kufor na najmenej 3 mesiace, a či si si vybral už Rumunsko, alebo Dánsko, odcestuješ. Najviac ponúk je pre učiteľov, informatikov, či v marketingu, ale určite je šanca nájsť aj niečo iné. Obrovskou výhodou je, že ak sa ti bude na danej stáži páčiť a budeš sa páčiť aj ty im, je šanca, že dostaneš prácu na dlhšie. Ak ti aj tak srdce zapiští po domovine a ty sa budeš chcieť vrátiť, predstav si pohovor vo vysnívanej práci: “Dobrý deň, posledný rok som pracoval v Nemecku ako Junior QA tester počítačových hier”, na nich spustíš, v plynulej angličtine.

Práca v cudzine vyžaduje veľký kus odvahy, už len preto, že sa chtiac či nechtiac naučíš samostatnosti. Konečne si budeš môcť do životopisu napísať “flexibilný a prispôsobivý človek”, a dokonca to budeš mať overené aj v praxi.

Like what you read? Give Lucia Zubkova a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.