Reklamcının Derneği Olmuş, Tutmuş Bağını Koparmış…
Umur Ozan ▶
41

Dernek bir sosyal sivil toplum örgütüdür. Meslek ile bağdaştırılmış dernek bir ölçüde dayanak,biraz sosyalleşme ve biraz da mesleki tecrübenin genele yayılmasıdır.

Mesela kanarya severler derneği kanaryalar ile ilgili her şeyi paylaşılır, değiş tokuş edilir ve kanarya konusunda dev bir birikim mekanı oluşturulur.

Reklamcılık mesleğinin temelinde her şey vardır ama paylaşım yoktur. Hiç bir reklamcı işe yarar bir bilgiyi paylaşmaz. Şirket gizliliği zaten yeterince bir sebeptir. Dernek bir ölçüde katkısı olsada zaten belirli şirket patronları ile kurulmuş ve idare edilen bir yerdir ve sektör sorunlarının atıldığı dipsiz bir kuyu görevi asli varlık sebebidir.

Reklamcılar odası yıllardır kurulmamıştır. Çalışanları destekleyen, denetleyen ve düzenleyen bir oda yoktur. Reklamcılar odası diye bir yer mevcuttur fakat Taksim Tünel’den

Tophaneye kadar olan tabelacıların kurduğu bir oda olarak kapsayıcı ve güçlü bir yapıdan uzak kalmıştır.

Bu durumda dernek hiç bir şey değildir hatta reklamcılık bir meslek bile değildir. Taksi şöförünü ajansa koy reklamcı olur kimse Kanuni olarak karşı çıkamaz. Ayrıca dernek çalışanların işten çıkma saatlerini düzenleyemediği için – aaaa bu kadar pasta, çay heba oldu kimse gelmedi diye dert yanamaz.

Bir reklamcıyı kendinden başka kimse kurtaramaz bu yüzden gereksiz bir yazı olmuş.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.