Mutfakta çalışırken kullanılan bıçağın kalitesi ve yapılan işe göre seçilen bıçağın çeşidi oldukça önemli. Peki nedir bu şef bıçağı?

Şef bıçağı, literatürde Fransız bıçağı olarak da geçer ve çeşitli boylarda bulunabilir, en çok tercih edilenleri ise 26cm boyundadır. Şef bıçağı çok amaçlı bir bıçak çeşididir, otları ve çerezleri doğramak, sebzeleri küp şeklinde ya da farklı şekilde doğramak, et kesmek gibi işlemlerde kullanılır. Yine bazı malzemeleri dilimlemek için de kullanılabilir. Aslında şefin en çok kullandığı ve en önemli bıçağıdır.

Şef Bıçağı Örnek Görseli
Şef Bıçağı Örnek Görseli
Şef Bıçağı

Yan tarafta bir şef bıçağı örneği görüyorsun, şef bıçağının ucu oldukça sivri ve topuk kısmı geniştir.

Peki nasıl kullanılır, nelere dikkat etmek gerekir? …

zuppz

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store