Çiçek Hediye Etmenin Tarihi

Tek bir gül ya da kocaman bir buket, ne zaman kocaman bir gülümseme ile karşılanmamıştır ki?

Dişisini etkilemeye çalışan, tropik bir kuşun yaptığı kur için bile olmazsa olmaz çiçekler, tarih boyunca hediye edildi. Bazen kusurları örtmek, bazen aşkını resmetmek, bazen de tatlı bir özür dilemek için çiçekler, asırlardır kendi tarihlerini yazıyorlar.

Tarihin Çiçekleri

Anlamları ve ritüelleri değişse de çiçek hediye etmenin, insanlık için, tarih boyunca süregelen bir iletişim biçimi olduğu düşünülüyor. Bir iletişim biçimi olarak çiçek kullanmak, yüzlerce yıl öncesine uzanan bir alışkanlık. Antik Yunanlar, Romalılar, Mısırlılar ve Çinlilerin tarihlerinde, çiçeklerin işaret edilği onlarca hikaye ve mit de bunun bir kanıtı sayılabilir.

Çiçeklerin Dili

Çiçek vermenin, kültürde önemli bir yer edindiğine dair kanıtlar Orta Çağ’a kadar dayanıyor. 1700’lerin ortalarında, Fransız ve İngilizlerin Türkiye’yi ziyaretleri sırasında, her bir çiçeğe farklı anlamlar yüklendiğini, her birinin farklı önem taşıdığını keşfetmeleri üzerine (yıllar sonra yine Türkiye’de, dünyanın en romantik hediyesi ortaya çıkarak, çiçek hediye etmeye yepyeni anlamlar kazandırmıştır), çiçek hediye etmenin önemi de değeri de artıyor.

Farklı Kombinasyonlar, Farklı Anlamlar

Viktoryen Dönem, insanların duygularını belli etmekten kaçındığı, çiçeklerle kurulan yeni bir dili daha kabul edilebilir buldukları bir dönem. Öyle ki bu dönemde çiçek hediye etmek, çiçeklerin rengine, boyutuna, kombinasyonlarına hatta pozisyonları bağlı olarak farklı anlamlar ifade edebiliyordu. Örneğin pembe bir çiçek ters duruyorsa, pembe renkli çiçek hediye etmek ne anlama geliyorsa tam tersini ifade ediyordu.

Çiçek Mesajlar

Yine bu dönemde, çiçeklerin ve çiçek hediye etmenin çeşitli anlamlarını gösterebilmek, sırlarını çözebilmek için kitapların yazıldığı da biliniyor. İnsanlar, bir çiçek hediye ederek, tek bir kelime etmeden paragraflarca cümlenin yaratabileceği etkiyi yaratabiliyor. Üstelik bu “Çiçek Şifresi Kitapları” farklı yazarlar tarafından, farklı zaman dilimlerinde yazılmış, yani her bir kitap aynı çiçekler için farklı yorumlar da getirebiliyordu. Dönemin aşıkları, birbirlerini anlamak için belki tek bir cümle kurmaktan kaçınıyordu ama sayfalarca çiçek yorumu okuyorlardı. :)

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.