Adım Adım Sakal İle Çiçek Beslemek

Öncelikle aşkının bir damlası bile kaybolmasın diye Braun paketinden çıkan önlüğü takarak hiçbir sakal parçasının boşa gitmemesini sağla. Sonra Braun Bavaria’yı kullanarak gerçek bir sanatçı gibi sakallarını şekillendir.

Önlükte biriken sakalları, yine kutudan çıkan kürekle toprağa ek ve aynı işlemi her gün tekrarla. Unutma! Kalanchoe, gerçek bir aşk çiçeğidir.

Ona ne kadar özen gösterirsen, o kadar güzel olur. Sevgililer Günü’nde içine kendinden bir şeyler kattığın hediyen ise aşkınızı ölümsüzleştirir.

.

Like what you read? Give Braun Styling a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.