Az MNB-től száramzó, több millió forintnyi közpénzt vert el egy csaló

Az MNB — alapítványain keresztül — 28 millió forint közpénzzel támogatta a sümegi John Henry Newman Oktatási Központot (JHNK)

  • A JHNK tavaly szeptemberben 6,3 milliót kapott a Pallas Athéné Domus Animae alapítványtól, két könyv kiadására.
  • Három nappal később a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítványtól kapott 9,5 millió forintot egy konferencia szervezésére.
  • Nem sokkal később a Pallas Athéné Domus Animae alapítványtól 1,3 milliót kapott a Korszerű szövetkezeti elvek című tárgy támogatására.
  • 2015 végén egy argentin-magyar adósságkezelési tanulmányra ment hozzájuk 11 millió forint.

A JHNK bankszámlájához társkártyája volt Kertész-Bakos Ferencnek, aki korábban egy amerikai kamulovagrend kamuegyetemének kamudoktori papírjaihoz segített hozzá közszereplőket. Ő a számláról leemelt hatalmas összegeket magáncélokra fordította — olvasható az Indexen.

Az elvert közpénzek nyomát bottal üthetjük.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.