A derék vállalkozó fiatalember, aki eddig minden magyar polgárnak 60 forintjába került

Száraz István unokaöccse Szemerey Tamásnak, az MNB hiteleit a rokonság vállalkozásaihoz továbbító Növekedési Hitel Bank főnökének. Szemerey Tamás unokatestvére az MNB elnökének, Matolcsy Györgynek.

Hivatalosan Száraz a tulajdonosa — a Dry Production Kft-n keresztül — a New Wave Production Kft-nek és a New Wave Media Kft-nek, így az Origó és az Vs.hu portáloknak.

Ez a két cég együtt 600 millió forint közpénzt kapott tavaly az MNB-től, a jegybanki alapítványokon keresztül. Ez minden magyar polgárra számítva 60 forint.

Míg a New Wave Media Kft-nek a piacon csupán 172 millió forintot sikerült megkeresnie, a rokoni kapcsolatok révén 432 millió forintnyi ajándékot kapott az adófizetők pénzéből.

Kérdés persze, ki az igazi tulajdonos. A Vs.hu alapító-főszerkesztője, Kerényi György azt állítja, hogy amikor ő állt a Vs élén, Szemerey Tamással, mint tulajdonossal tárgyalt.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.