Az ingatlanokon nyerészkedő államtitkár, aki sok mindent kihagyott vagyonnyilatkozatából

A politikusok vagyonnyilatkozata azt a célt szolgálja, hogy mi, a nép, köztük az adófizetők, megtudjuk: gazdagodtak-e ők jobban, mint amit a fizetésük és egyéb legális jövedelmük indokol.

Régi nóta, hogy ezt a funkciót a vagyonnyilatkozati rendszer nem tölti be. De ami ma történt, az páratlan.

Azután, hogy Tasó László közlekedési államtitkárról is derítette ki s Direkt36: nagy értékű ingatlanokat és állami földtámogatást hagyott ki a vagyonnyilatkozatából. Felelősségre vonás, vizsgálat nincs, még bocsánatkérés sem. Vannak viszont rendőrök, akik az ügyben tovább kutakodó indexes újságírókat zaklatták az államtitkár nyíradonyi házánál.

Tasónak több tucat ingatlanja van. Néhány földje Nyíradony határában fekszik, ott, ahol óriási ipari parki fejlesztésre készülnek. Az önkormányzat, amelyet egy ideig Tasó vezetett, nemrég belterületté minősítette át őket, az egyiket épp az államtitkár kérésére.

Tasó kihagyott a bevallásából mintegy 3 millió forintnyi állami támogatást is, amelyet birtokai után kapott. Szerinte az nem jövedelem.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.