Közpénzből támogatott hitel ment a Tasnádi-villa megvásárlására?

A Növekedési Hitel Bank, Szemerey Tamás bankja, tavaly több mint 650 millió forint hitelt adott egy eladósodott cégnek, az IMS Kft.-nek úgy, hogy a fedezetül szolgáló Tasnádi-villát, a vásárlás tárgyát korábban mindössze 600 millióra értékelték. Ráadásul a villa tulajdoni lapján akkor már bejegyeztek egy 140 millió forintra szóló jelzálogjogot.

Szemerey Tamás unokatestvére Matolcsy György jegybankelnöknek, s Növekedési Hitel Banknak, amely az utóbbi években főleg a jegybanktól származó ingyenes hiteleket helyezett ki, még mindig kedvezményes áron.

A hatalmas Tasnádi-villát az IMS Kft. árverésen szerezte meg, majd megpróbálta eladni, de nem sikerült. A cég végül bérbe adta.

Az IMS Kft. 2014-ben alig több mint 30 millió forintot termelt, tartozásai viszont már megközelítették a másfél milliárd forintot.

Like what you read? Give A mi adónk a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.