Vajna magyar közpénzből vásárolt tévécsatornái Romániában fizetnek majd adót

Ezt jól kifőzte!

A román médiahatóság kedden engedélyezte, hogy Andrew G. Vajna tévécsatornái Romániából sugározzanak műsort Magyarországra.

Az eset annyiban nem egyedi, hogy sok magyar nyelvű csatorna Romániában van bejegyezve, így ugyanis meg lehet spórolni a műsorszolgáltatási díjat (a reklámadót elvileg így sem lehet elkerülni).

Annyiban viszont mindenképpen egyedi, hogy a filmekért felelős kormánybiztos sok-sok milliárd forint rövid és hosszú lejáratú hitelt kapott az állami tulajdonú Eximbanktól a csatorna megvásárlására és üzemeltetésére.

Az Eximbank a magyar adófizetők pénzéből működik.

Forrás: nol.hu

Like what you read? Give A mi adónk a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.