Cơ Hội Kinh Doanh Này Tiềm Năng Cỡ Nào?

Khi khởi nghiệp, chúng ta chắ hẳn có rất nhiều lần phát hiện những cơ hội đầy tiềm năng, cơ hội lớn, cơ hội có một không hai, … Coi như chúng ta đã hoàn thành bước đầu tiên.

Bước kế tiếp, chúng ta xem xét cơ hội này tiềm năng cỡ nào? Cơ hội kinh doanh này mở ra cho mình thị trường 1 tỉ USD, khác hẳn với quy mô thị trường 1 triệu USD; thị trường nội địa khác với thị trường trong vùng, thị trường toàn cầu…

Nguồn: Startupmuse

Clip rất ngắn. Chỉ 1 phút, cho bạn thêm góc nhìn về cách thức đánh giá tiề năng cơ hội kinh doanh.