Giai Đoạn “Mở Rộng & Phát Triển Bền Vững" — Nhà Khởi Nghiệp Cần Làm Gì?

Đối với giai đoạn “mở rộng & phát triển bền vững”, đây là những gì chúng ta cần lưu ý thực hiện.

Hiện trạng:

 • Đã được sự phù hợp của sản phẩm đối với thị trường;
 • Tìm kiếm cách duy trì doanh thu, tỉ suất lợi nhuận & sự hài lòng của khách hàng.

Yêu cầu kiến thức:

 • Cách thức kiểm chứng khả năng giữ & phát triển khách hàng qua sự giới thiệu;
 • Kiểm chứng nguồn, cơ cấu doanh thu.

Mục tiêu:

 • Đạt đến sự bền vững về khía cạnh kinh tế.

Nhà sáng lập cần duy trì sự tập trung & tốc độ cho bản thân & cả đối với đội ngũ nhân sự nồng cốt (core team) thực hiện những công việc sau:

 • Duy trì & cải thiện tỉ suất lợi nhuận;
 • Tinh giản & tối ưu cơ cấu vận hành hoạt động mô hình kinh doanh;
 • Giảm thiểu tối đa chi phí;
 • Phát triển cơ sở liên tục đổi mới mô hình kinh doanh.
Lưu ý: nếu dựa vào business model canvas, trong giai đoạn này chúng ta sẽ chú trọng vào những khu vực có màu vàng (customer relationship, key activities, key resources, key partners & cost structure) như trong hình minh hoạ.

Tiêu chí đo lường hiệu quả (KPI) cho dự án:

 • Tỉ lệ chuyển đổi trong phiễu bán hàng (sales funnel conversion rate);
 • Chi phí để có được khách hàng (customer acquisition cost — CAC);
 • Doanh thu tái lặp hằng năm (annual recurring revenue — ARR);
 • Tỉ suất lợi nhuận (profit margin);
 • Giá trị vòng đời của khách hàng (customer lifetime value — CLTV);
 • Tỉ suất lợi nhuận trên tài sản ròng (return on net assets — RONA) …